Mirko Frýba: Léčba a etika v buddhismu

Překlad prvních tří stránek z německého originálu Heilung und Ethik im Buddhismus , publikovaného v knize vydavatelů Klaus Giel & Renate Breuninger (Hg.): Religionen und Medizinische Ethik (Bd. 7, Interdiszip. Schriftenreihe des Humboldt–Studienzentrums der Universität Ulm 1993, stránky 41 – 71)
stáhnout  více  

Nyanasatta Thera: Dhamma neboli učení

úryvek z knihy Základy buddhismu. Alternativa, Praha 1992. Dhamma je etické a filozofické učení Buddhovo o vesmírném a mravním řádu ovládajícím tento svět a náš život, jak jej poznal Buddha a jak jej odhalil svým bezprostředním žákům. Bylo to Buddhovo
více  

Mirko Frýba: Účel Buddhova Učení

Účelem Dhammy je mírnit utrpení. Tato věta vyjadřuje velmi stručně a přesně to nejpodstatnější, o čemž by bylo možné psát celé učené knihy. Mírnit utrpení. Dvě slova a jimi zprostředkovaný význam, slovo a skutečnost – zamysleme se! Dvě slova stačí jistě pro toho, kdo již
stáhnout  více  

Libuše Peticová: Jiný pohled na meditaci

Již několikrát jsem se zúčastnila jako meditující čtrnáctidenního kurzu Satipatthána-Vipassaná. Bylo to pro mě náročné, ale výsledek, který mi celý zásed přinesl, je nezměrný. Každý, kdo absolvoval takovýto kurz, mi dá jistě za pravdu. Chtěla bych ale
více  

Mirko Frýba: Meditace všímání nádechu a výdechu (návod)

úryvek z knihy Mirka Frýby Umění žít šťastně (Argo, Praha 2003), 2. kapitola: Strategie kotvení ve skutečnosti. Poznámka: Žádný návod nemůže nahradit kvalifikovanou instrukci poskytnutou učitelem Dhammy. Pro důkladné osvojení technik meditace doporučujeme návštěvu meditační skupiny nebo absolvování kurzu meditace.
více  
Meditace dobrotivosti (mettá) – návod

Meditace dobrotivosti (mettá) – návod

úryvek z knihy Mirka Frýby Umění žít šťastně (Argo, Praha 2003), 3. kapitola: Strategie solidarity. Poznámka: Žádný návod nemůže nahradit kvalifikovanou instrukci poskytnutou učitelem Dhammy. Pro důkladné osvojení technik meditace doporučujeme návštěvu meditační skupiny nebo absolvování kurzu meditace.
více