O projektu

Projekt DHAMMÁRÁMA VIHÁRA slouží jednak potřebám uživatelů klášterního prostředí, kteří pro svůj meditační trénink a studium potřebují chráněný prostor na klidném místě, a chtějí žít v harmonii s okolím jak přírodním tak sociálním. Projekt slouží také laikům, kteří se věnují praxi Buddhova učení v každodenním životě, vzdělávají se na workshopech a na intenzivních meditačních kurzech v rámci meditačního centra, jehož realizaci v klášterních prostorách projekt umožňuje. Cílem projektu je tedy vybudování buddhistického kláštera ÁYUKUSALA DHAMMÁRÁMA VIHÁRA s možností intenzivní meditace pro všechny zájemce o praxi původního Buddhova učení.

ÁYUKUSALA DHAMMÁRÁMA VIHÁRA je buddhistický klášter, nazývaný „vihára“, a jako takový má tedy hlavní účel být příbytkem buddhistických mnichů, kteří jsou kolektivně nazýváni „bhikkhu–sangha“. Jedná se o klášter situovaný v České republice a má tudíž primárně sloužit českým mnichům Theravády, kteří jsou organizováni v řádu Evropská Sangha Áyukusala (ESA). Mniši řádu ESA musí sloužit potřebám české buddhistické obce, mohou se však starat – pokud to jazyková omezení dovolí – též o spirituální potřeby ostatních národů Střední Evropy všeobecně. Na základě zkušeností s podobnými projekty v tradičně meditativních kulturách počítáme s tím, že klášter bude mít harmonizující vliv nejen na bezprostřední sousedství, ale také na širší českou veřejnost. Vybudování buddhistického kláštera a meditačního centra v České republice má přispět také k lepšímu porozumění mezi různými duchovními a kulturně-společenskými tradicemi jak na lokální úrovni, tak v rámci celé střední Evropy.

Historie projektu

Projekt Dhammáráma Vihára (do roku 2005 pod kratším názvem Dhammáráma) se začal utvářet při osobních rozhovorech prvních českých mnichů tradice Áyukusala, jež vedli ctihodný Áyu Kusalánanda (Dr. Mirko Frýba) a ctihodný Dhammakusala (Mgr. Michal Horák) na Srí Lance v roce 1998. Po návratu ze Srí Lanky se Michal Horák společně se Zdeňkem Trávníčkem rozhodli tento projekt mnišské sanghy Áyukusala nabídnout české a slovenské veřejnosti. Projekt byl pro tyto účely formálně zaštítěn Mezinárodním buddhistickým nadačním fondem (až do roku 2005), jehož výkonným místopředsedou byl Zdeněk Trávníček.

Projekt Dhammáráma Vihára tedy vznikal postupně od roku 1998, když se vraceli čeští buddhističtí mniši ze svého tréninku meditace a metod zvládání života, které absolvovali v klášterech na Srí Lance a v Barmě. Tento trénink vede Dr. Mirko Frýba, bývalý docent psychologie na Univerzitě Bern ve Švýcarsku, Masarykově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a na Peradeniya University, Kandy, Sri Lanka. Postupy tohoto tréninku jsou popsány ve vysokoškolské učebnici M. Frýba: Psychologie zvládání života – aplikace metody Abhidhamma (Nakladatelství Masarykovy univerzity, Brno 1996) a v populárně vědecké knize M. Frýba: Umění žít šťastně – Buddhova Abhidhamma v praxi meditace a zvládání života (Nakladatelství Argo, Praha 2003).

V rámci projektu byly dosud realizovány temporální pobyty buddhistických mnichů v České republice, kteří se podíleli nejen na výuce meditace a dovedného zvládání života zájemců z české veřejnosti, ale také na tréninku a supervizi laických meditačních učitelů. Výsledkem byly také ordinace několika českých, slovenských a německých mnichů a mnišek na evropské půdě.

Poté, co se někteří členové MBNF diskreditovali svým neetickým jednáním v létě 2005, kdy se snažili zneužít projekt pro své osobní zisky, se realizační tým projektu Dhammáráma jednomyslně rozhodl odstoupit od další spolupráce s MBNF a bylo založeno občanské sdružení Dhammáráma. O.S. Dhammarama se pak v roce 2006 společně s meditačními skupinami Bodhi Brno, Bodhi Olomouc a Dhamma-Cakka Praha úspěšně podílelo na pozvání buddhistických mnichů ctihodného Áyu Kusalánandy (opat Walagamba Vihára, Srí Lanka) a ctihodného Uttaranyána Sayado (opat Birmingham Buddhist Vihara) do České republiky a realizaci několika víkendových a dlouhodobých intenzivních meditačních kurzů.