základy Dhammy

 • Co je a co není buddhismus

  Co je a co není buddhismus

  Buddhismus je: obecné označení vytvořené Evropany zahrnující všechny světonázorové systémy, které vycházejí z učení historického Buddhy Gotamy. Princ Gotama byl členem rodiny Sakya vládnoucí v 6. století před naším letopočtem v severní Indii. Vzdal se však světského života a založil mužský a ženský mnišský řád. Od této doby vznikají v Asii i jinde klášterní a laická společenství, která využívají různé aspekty Buddhova učení ve své životní praxi.
  více  
 • Co je meditace?

  Co je meditace?

  Meditace, v jazyce páli bhávaná , je metoda kultivace mysli. Není však meditace jako meditace. Páli kánon zmiňuje více meditačních technik, které podle jejich cílů rozlišuje na dva typy: Rozvoj soustředění (samádhi, samatha) Soustředění neboli samatha je sjednocením a zklidněním mysli. Rozvíjení tohoto typu meditace přináší dočasné vyčištění mysli od
  více  
 • E-BOOK: Slovo Buddhovo

  E-BOOK: Slovo Buddhovo

  Knížka, kterou by měl začít každý, kdo se zajímá o Buddhovo učení. Nejde o žádné interpretace z druhé nebo třetí ruky, ale o výběr z nejstarších buddhistických textů, podávající ucelený přehled o nauce - Čtyřech ušlechtilých pravdách a Osmičlenné ušlechtilé stezce.
  více  
 • Mahāmangala–Suttaŋ Rozprava o velkých požehnáních

  Z kanonického textu přeložila do češtiny Ayya Áyukusala Vajira, vassa 2005, Áyukusala Assama, Hokandara, Sri Lanka Evaŋ me sutaŋ– ekaŋ samayaŋ bhagavā sāvatthiyaŋ viharati jetavane Tak jsem slyšel. Při jedné příležitosti pobýval Vznešený v Sávatthí v Anáthapindikově anāthapindikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya

  stáhnout  více  
 • Mirko Frýba: Léčba a etika v buddhismu

  Překlad prvních tří stránek z německého originálu Heilung und Ethik im Buddhismus , publikovaného v knize vydavatelů Klaus Giel & Renate Breuninger (Hg.): Religionen und Medizinische Ethik (Bd. 7, Interdiszip. Schriftenreihe des Humboldt–Studienzentrums der Universität Ulm 1993, stránky 41 – 71)
  stáhnout  více  
 • Mirko Frýba: Účel Buddhova Učení

  Účelem Dhammy je mírnit utrpení. Tato věta vyjadřuje velmi stručně a přesně to nejpodstatnější, o čemž by bylo možné psát celé učené knihy. Mírnit utrpení. Dvě slova a jimi zprostředkovaný význam, slovo a skutečnost – zamysleme se! Dvě slova stačí jistě pro toho, kdo již
  stáhnout  více  
 • Nyanaponika Thera: Nauka o mysli jádrem Buddhova poselství

  Nyanaponika Thera: Nauka o mysli jádrem Buddhova poselství

  Úryvek z knihy Jádro Buddhistické meditace. DharmaGaia, Praha 1995. V užším smyslu se toto vyvrcholení lidské moudrosti, totiž Buddhovo učení, nezabývá něčím cizím, vzdáleným nebo zastaralým, nýbrž tím, co je společné všemu lidstvu, co je stále mladé a nám bližší než vlastní ruce a nohy, totiž lidskou myslí.
  stáhnout  více  
 • Nyanasatta Thera: Dhamma neboli učení

  úryvek z knihy Základy buddhismu. Alternativa, Praha 1992. Dhamma je etické a filozofické učení Buddhovo o vesmírném a mravním řádu ovládajícím tento svět a náš život, jak jej poznal Buddha a jak jej odhalil svým bezprostředním žákům. Bylo to Buddhovo
  více  
 • Rozprava o klenotech

  Z kanonického páli do češtiny přeložila Ayya Vajira, říjen 2005 Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni‚ vā yāni va antalikkhe. Jakékoliv bytosti [zde] přítomné, [ty] v zemi nebo ty ve vzduchu, Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu, athopi sakkacca sunantu bhāsitaŋ. Ať jsou šťastny všechny bytosti, pak ať pečlivě naslouchají tomu, co bude

  stáhnout  více