Co je a co není buddhismus

Buddhismus je:

  • obecné označení vytvořené Evropany zahrnující všechny světonázorové systémy, které vycházejí z učení historického Buddhy Gotamy. Princ Gotama byl členem rodiny Sakya vládnoucí v 6. století před naším letopočtem v severní Indii. Vzdal se však světského života a založil mužský a ženský mnišský řád. Od této doby vznikají v Asii i jinde klášterní a laická společenství, která využívají různé aspekty Buddhova učení ve své životní praxi.
  • Většina moderních buddhistů chápe Buddhovo učení jako praktickou životní filozofii. Původní Buddhovo učení je vlastně systém psychologické a etické moudrosti, která je v tradičních buddhistických zemích více než dva a půl tisíce let využívána v praxi kultivace a léčby mysli.

Buddhismus není:

  • náboženství v pravém slova smyslu. V užším pojetí bývá buddhismus — ovšem ne zcela správně — považován za jedno z pěti hlavních náboženství světa. Ovšem Buddha nebyl ani bůh ani boží prorok.
  • slovem běžně užívaným v Asii. Asiaté nepraktikují buddhismus, ale Buddhovo učení, zvané Dhamma.
  • jen meditace. Meditační trénink je integrální součástí Buddhova učení, které zahrnuje také trénink etického jednání a osobně relevantní moudrosti.

Theraváda

Slovo theraváda znamená doslova „učení starších“. Je jím myšleno učení bezprostředních Buddhových žáků v podobě, jak ji zachycují kanonické texty souboru Tipitaka. Tyto texty byly zapsány na palmové listy v 1. století př. n. l. na Sri Lance, a to ve staroindickém jazyce, který byl později nazván páli. Theraváda je proto považována za nejstarší školu buddhismu a dodnes je rozšířena zejména na Sri Lance, v Barmě, Thajsku, Laosu, Kambodži a Malajsii.