Co je meditace?

Meditace, v jazyce páli bhávaná, je metoda kultivace mysli. Není však meditace jako meditace. Páli kánon zmiňuje více meditačních technik, které podle jejich cílů rozlišuje na dva typy:

Rozvoj soustředění (samádhi, samatha)

Soustředění neboli samatha je sjednocením a zklidněním mysli. Rozvíjení tohoto typu meditace přináší dočasné vyčištění mysli od jejích nečistot a je dobrou přípravou pro meditaci všímavosti a vhledu. Při pokročilé praxi vede k pohroužením (džhána). Buddha učil dva druhy meditace klidu:

 • techniky nebeského dlení (dibba–vihára), které vedou k magickým schopnostem. Patří sem především méně známé techniky práce s kasinami barev a elementů, ale i univerzální meditace všímavosti nádechu a výdechu (ánapáná-sati). Návod na meditaci všímání nádechu a výdechu
 • božská dlení (brahma–vihára) umožňující bohorovné prožívání lásky, soucitu, spoluradosti a vyrovnanosti. K těmto technikám náleží například meditace dobrotivosti (mettá). Více o meditaci klidu
  Návod na meditaci dobrotivosti

Rozvoj všímavosti a vhledu (satipatthána-vipassaná)

Vhled neboli vipassaná vede k prohlédnutí tří charakteristik skutečnosti a odvrácení se do Nibbány. Meditační vhled do charakteristik pomíjivosti (aničča), útrpnosti (dukkha) a ne–já (anattá) je předpokladem úplné svobody od utrpení. Tato svoboda je výsledkem čištění mysli, kterým je nepřítomnost chtivosti, nenávisti a zaslepenosti. Za jedinou cestu, která vede k nejjemnějšímu štěstí Nibbány, označil Buddha praxi meditace všímavosti a vhledu (satipatthána-vipassaná bhávaná). Více...

Meditační setkávání v podpůrných skupinách

Každý týden se scházejí podpůrné meditační skupiny v několika městech: v Praze (Dhamma-Cakka Praha), Brně (Bodhi Brno), Olomouci (Bodhi Olomouc), Ústí nad Labem (Bodhi Ústí), Svitavech (Bodhi Svitavy) ad. ( více viz Kontakt....) Setkávání mívají obdobnou strukturu. Začínají společnou meditací klidu (meditace všímání nádechu a výdechu). Následuje společné reflektování meditační praxe a diskuse podle zájmu přítomných. Nově příchozí obdrží kompetentní meditační instrukci i doporučení ohledně další praxe.

Meditační kurzy

Občanské sdružení Dhammáráma nebo místní meditační skupiny organizují několikrát za rok následující meditační kurzy, a to většinou na odloučených a klidných místech (v rekreačních objektech, klášterech ap.). Dar Buddhova učení (Dhammy) na nich předávají zkušení laičtí učitelé, často s podporou buddhistického mnicha. Kurzy probíhají až na výjimky v ušlechtilém mlčení a jejich účastníci se zavazují dodržovat pět etických rozhodnutí po dobu konání kurzu (zdržovat se zabíjení, kradení, smyslné nestřídmosti, lhaní a zatemňování mysli omamnými látkami).

 • Dhamma v denním životě
  víkendový kurz nácviku dovedného zvládání života na podkladě strategií Buddhova učení (Dhammy); účastníci se seznámí s meditací klidu: meditace všímání nádechu a výdechu (ánápáná-sati), meditace v chůzi (čankamana), meditace dobrotivosti (mettá)
  čas: záleží na organizátorovi
  vhodný pro: začátečníky i pokročilé
 • Meditativní přechod do nového roku - Silvestr (fotografie z roku 2006)
  čtyřdenní kurz meditace klidu: meditace všímání nádechu a výdechu (ánápáná-sati), meditace v chůzi (čankamana), meditace dobrotivosti (mettá)
  meditativní zklidnění mysli je odrazovým můstkem pro reflektování uplynulého roku, vytyčení a rituální potvrzení smysluplných cílů do roku dalšího; kurz je zakončen společenským setkáním před silvestrovskou půlnocí
  čas: Silvestr
  vhodný pro: začátečníky i pokročilé
 • Velikonoce s Dhammou
  prodloužený meditační víkend meditace klidu: meditace všímání nádechu a výdechu (ánápáná-sati), meditace v chůzi (čankamana), meditace dobrotivosti (mettá)
  čas: Velikonoce
  vhodný pro: začátečníky i pokročilé
 • Vesákha (fotografie z roku 2007)
  víkendové, zčásti společenské a zčásti meditační setkání, oslava Buddhova narození, probuzení a vstupu do parinibbány
  čas: první úplňkový víkend v květnu
  vhodný pro: začátečníky i pokročilé
 • Dibba-Vihára (fotografie z roku 2006 , fotografie z roku 2007)
  desetidenní kurz netradičních technik meditace klidu, práce s kasinami barev a elementů. Více...
  článek "Hořím, létám, medituji!"

  čas: začátek července
  vhodný pro: meditující, kteří absolvovali alespoň jeden víkendový kurz tradice Áyukusala nebo po osobní konzultaci s učitelem
 • Satipatthána-Vipassaná (fotografie z roku 2006 , fotografie z roku 2007)
  meditační vyvrcholení celého roku; dva až tři čtrnáctidenní kurzy meditace všímavosti a vhledu, které je možné absolvovat jako jeden celek, tj. meditovat 4 - 6 týdnů. Více...
  čas: červenec - srpen
  vhodný pro: meditující, kteří absolvovali alespoň jeden víkendový kurz tradice Áyukusala,
 • Dobrotivost pro každý den (fotografie z roku 2007)
  prodloužený víkendový kurz meditace dobrotivosti (mettá) s možností rozvíjet i další bohorovná dlení (soucit, spoluradost, vyrovnanost), spojený s meditací všímavosti nádechu a výdechu (ánápáná-sati) a meditací v chůzi (čankamana)
  čas: září - říjen
  vhodný pro: začátečníky i pokročilé
 • Apodikce pokročilé meditace
  prodloužený víkendový seminář zaměřený na konkrétní aplikaci matic Abhidhammy při tréninku a požívání plodu pokročilé meditace, jakož i jejich použití při zvládání každodenního života
  čas: záleží na organizátorovi
  vhodný pro: meditující, kteří absolvovali alespoň dva čtrnáctidenní kurzy meditace všímavosti a vhledu