Tradice Áyukusala

O tradici Áyukusala

Dovedné zvládání života - to je nejvýstižnější překlad slova pocházejícího ze staroindického jazyka páli. Áyu znamená život a kusala je dovedný nebo směřující ke štěstí. A právě slovem Áyukusala pojmenoval v roce 1974 ctihodný mnich Nyánaponika Maháthera švýcarskou buddhistickou skupinu Dhamma Gruppe. Její zakladatel, psycholog Dr. Frýba, v ní učil své laické žáky praktickou metodu, jak žít šťastně - a to podle nejpůvodnějšího Buddhova učení, které se dodnes zachovalo v páli-kánonu, zvaném Tipitaka.

Dnes se k tradici Áyukusala hlásí jak její laičtí stoupenci, tak i mniši převážně evropského původu, sdružení v ACES (Ayukusala Central European Sangha) nebo ESA (Evropská Sangha Áyukusala) a  žijící buď na Srí Lance nebo v některém z evropských klášterů. Podporovateli této tradice byli dnes už nežijící ctihodný Mahási Sayadaw a Revatadhamma Sayadaw z Barmy, ctihodný Nyánaponika Thera a ctihodný Piyadassi Thera ze Srí Lanky. Hlavou tradice Áyukusala je Áyukusala Thera, někdejší Dr. Mirko Frýba, který před deseti lety na Srí Lance dostal mnišské jméno Kusalánanda. Zvláštní postavení mají v tradici Áyukusala učitelé a učitelky Dhammy, Samanové a Samaní, kteří však v našem evropském každodenním kontextu nenosí tropický úbor mnichů a mnišek jako nosili  na Srí Lance, kde prošli mnišským tréninkem.

Pravidla tréninku, která pro své žáky formuloval historický Buddha, nazývaný Samana Gotama, platí přiměřeně evropským podmínkám pro Samany a Samaní Áyukusala. Rozhodující pro vlastní zvládání každodenních situací i pro výuku Dhammy je chápat Buddhovu nauku jako praktický trénink jak mírnit utrpení, nepoškozovat sebe ani druhé a vést šťastný život.

Buddhova ušlechtilá osmičlenná stezka zajišťuje kultivaci charakteru a jednání v každodenních situacích (síla-sikkhá), meditační trénink (samádhi-sikkhá) a rozvoj moudrosti (paňňá-sikkhá). To je použitelné jak pro laický, tak pro mnišský řád (sangha). ESA se nepodřizují žádné z národních sekcí (nikáya) soudobého buddhismu. ESA se řídí původní naukou Buddha-Dhamma, která je zaznamenaná v Páli kánonu a udržovaná v živé praxi nepřerušenou tradicí Theravády.