Rozprava o klenotech

Z kanonického páli do češtiny přeložila Ayya Vajira, říjen 2005

Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni‚ vā yāni va antalikkhe.

Jakékoliv bytosti [zde] přítomné, [ty] v zemi nebo ty ve vzduchu,

Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu, athopi sakkacca sunantu bhāsitaŋ.

Ať jsou šťastny všechny bytosti, pak ať pečlivě naslouchají tomu, co bude řečeno.

2. Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe, mettaŋ karotha mānusiyā pajāya;

A proto všechny bytosti naslouchejte, dobrotivost rozviňte k lidským bytostem,

divā ca ratto ca haranti ye baliŋ, tasmā hi ne rakkhatha appamattā.

které [vám] ve dne v noci obětiny přinášejí. A [právě] proto [je] pilně ochraňujte.

3. Yaŋ kiñci vittaŋ idha vā huraŋ vā, saggesu vā yaŋ ratanaŋ panītaŋ;

Jakékoliv bohatství zde nebo v jiném světě , nebo v nebi jakýkoliv klenot skvělý,

na no samaŋ atthi tathāgatena, idampi buddhe ratanaŋ panītaŋ;

není žádný s Buddhou srovnatelný. [A právě] tato věc [nalezená] v Buddhovi [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

4. Khayaŋ virāgaŋ amataŋ panītaŋ,

Vyhasnutí, vystřízlivění, nesmrtelnost, dokonalost,

yadajjhagā sakyamunī samāhito;

to je [Nibbána], ke které došel usebrané mysli Vznešený mudrc z klanu Sakyů.

na tena dhammena samatthi kiñci, idampi dhamme ratanaŋ panītaŋ;

Není nic s Dhammou srovnatelné. [A právě] tato věc [nalezená] v Dhammě [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

5. Yaŋ buddhasettho parivannayī suciŋ, samādhimānantarikaññamāhu;

Tu skvělou věc [Dhammu], kterou Buddha celou vyložil, tu soustředění [mysli] hned následuje,

samādhinā tena samo na vijjati,

[a] proto není nic rovného [tomu] soustředění [mysli].

idampi dhamme ratanaŋ panītaŋ;

[A právě] tato věc [nalezená] v Dhammě [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

6. Ye puggalā attha sataŋ pasatthā, cattāri etāni yugāni honti;

Těch osob [v počtu] jedno sto osm chválených [Moudrým], čtyři těch [osob] dvojice jsou.

te dakkhineyyā sugatassa sāvakā, etesu dinnāni mahapphalāni;

Tito [jsou] způsobilí k obdarování Buddhovi žáci, co jim [je] darováno velké plody [přináší].

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

7. Ye suppayuttā manasā daļhena, nikkāmino gotamasāsanamhi;

Ti dobře zakotvení [v Dhammě], s myslí pevnou, svobodní od žádostivosti, v řádu Gotami.

te pattipattā amataŋ vigayha, laddhā mudhā nibbutiŋ‚ bhuñjamānā.

Ti dosáhli cíle do nesmrtelnosti vstoupením, dosažením svobodným ze štěstí se těší.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

8. Yathindakhīlo pathavissito‚ siyā, catubbhi vātehi asampakampiyo.

Tak jako Indův post do země zapuštěný čtyřmi větry neotřesitelný

tathūpamaŋ sappurisaŋ vadāmi, yo ariyasaccāni avecca passati;

Říkám, [že] zrovna tak [neotřesitelný] je člověk dobrý , který [čtyři] ušlechtilé pravdy poznal a vidí.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

9. Ye ariyasaccāni vibhāvayanti, gambhīrapaññena sudesitāni;

Ti vznešené pravdy jasně pronikli, s pronikavou moudrostí dobře vysvětlené,

kiñcāpi te honti bhusaŋ pamattā, na te bhavaŋ atthamamādiyanti;

jakkoliv [mnoho] oni jsou-li často leniví, oni v osmé existenci nepokračují.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

10. Sahāvassa dassanasampadāya, tayassu dhammā jahitā bhavanti.

Společně s dosaženým vhledem tři skutečnosti zanechány byly.

sakkāyaditthī vicikicchitañca, sīlabbataŋ vāpi yadatthi kiñci.

Klam já, pochybovačnost a lpění na pravidlech a prázdných obřadech.

Catūhapāyehi ca vippamutto, chaccābhithānāni‚ abhabba kātuŋ;

A před čtyřmi světy utrpení je v bezpečí, šesti smrtelných činů spáchání [je] neschopen.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

11. Kiñcāpi so kamma‚ karoti pāpakaŋ, kāyena vācā uda cetasā vā.

Jakýkoliv zlý čin on učiní tělem, mluvou nebo myslí,

abhabba‚ so tassa paticchadāya, abhabbatā ditthapadassa vuttā.

zastírání takového [činu] on [je] neschopen. Řečeno: [tato] neschopnost [je toho, kdo] Nibbánu uzřel.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

12. Vanappagumbe yatha‚ phussitagge, gimhānamāse pathamasmiŋ‚ gimhe.

Stejně tak jako je les rozkvetlý v korunách [stromů] v prvním měsíci léta v teplém období,

tathūpamaŋ dhammavaraŋ adesayi, nibbānagāmiŋ paramaŋ hitāya.

Zrovna tak [Vznešený] Skvělou nauku vyložil, [která] k Nibbáně vede pro vyšší dobrodiní.

idampi buddhe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Buddhovi [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

13. Varo varaññū varado varāharo,

Vznešený, znalec vznešeného, dárce vznešeného, příjemce vznešeného,

anuttaro dhammavaraŋ adesayi;

nepřekonatelný ve výkladu Vznešené nauky

idampi buddhe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Buddhovi [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

14. Khīnaŋ purānaŋ nava natthi sambhavaŋ, virattacittāyatike bhavasmiŋ;

Vyhasnutím minulého nového není zrodu, mysl prostá budoucího nastávání;

te khīnabījā avirūļhichandā,

Ti [kteří jsou] bez semene existence, [jejich] žádosti zanikly,

nibbanti dhīrā yathāyaŋ‚ padīpo.

jako sfouknutím [plamene] lampy se moudří vášní-prostí stali.

idampi sanghe ratanaŋ panītaŋ,

[A právě] tato věc [nalezená] v Sangze [je] klenot skvělý.

etena saccena suvatthi hotu.

Touto pravdou ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

A bytosti promluvily:

15. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;

Jakékoliv bytosti [zde] přítomné, [ty] v zemi nebo ty ve vzduchu,

tathāgataŋ devamanussapūjitaŋ. buddhaŋ namassāma suvatthi hotu.

Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Buddhu uctíváme. Ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

16. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;

Jakékoliv bytosti [zde] přítomné, [ty] v zemi nebo ty ve vzduchu,

tathāgataŋ devamanussapūjitaŋ, dhammaŋ namassāma suvatthi hotu.

Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Dhammu uctíváme. Ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

17. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe;

Jakékoliv bytosti [zde] přítomné, [ty] v zemi nebo ty ve vzduchu,

tathāgataŋ devamanussapūjitaŋ, sanghaŋ namassāma suvatthi hotū 'ti.

Probuzeného bozi a lidé v úctě mají. Sanghu uctíváme. Ať nastane štěstí [pro všechny bytosti]!

 

MP3 nahrávka  stáhnout