Učitelé tradice Áyukusala

Ctihodný Dr. Áyukusala Thera

Ayukusala Thera

Psycholog Dr. Mirko Frýba (1943) se stal buddhistickým mnichem v roce 1998. Buddhovo učení ho provázelo od mládí. V roce 1967 se vydal na studijní pobyt do Indie, Barmy a na Srí Lanku. Dobu normalizace strávil ve Švýcarsku jako psychoterapeut a vysokoškolský učitel na univerzitě v Bernu. Počátkem devadesátých let se vrátil do České republiky a vyučoval na univerzitách v Brně a v Olomouci. Na principech Buddhova učení postavil nový typ psychoterapie - satiterapii. Buddhovo učení předával jak laikům na meditačních kurzech, tak i těm, kteří se rozhodli pro život mnicha nebo mnišky. Ke konci života žil střídavě v Německu a na Sri Lance. Zemřel v roce 2016.
V češtině vyšly tyto jeho knihy:
Umění žít šťastně. Praha, Argo 2003.
Psychologie zvládání života. Brno, Masarykova Univerzita 1996.
Páli - jazyk, texty, kultura. Boskovice, Albert 2001.
Opravdové přátelství podle nauky Buddhovy. Olomouc, Votobia 2001. Kratší texty... Více na www.fryba.cz


Ctihodný Dr. Ottaranyana

Ayukusala Thera

Ctihodný Dr. Ottaranyana se narodil v roce 1949 v Barmě. Theravádovým mnichem se stal už v deseti letech. Jeho učitelská dráha začala v meditačním centru ctihodného Mahási Sayadó v Yangonu. Dále vyučoval několik let barmskou literaturu na univerzitě v Mandalay. Nějakou dobu také působil jako děkan meditační fakulty Theravada Buddhist Missionary University v Yangonu. Za své akademické aktivity byl oceněn několika prestižními tituly. V současné době je opatem Birmingham Buddhist Vihara ve Velké Británii, kde se věnuje výuce Buddhova učení. Od roku 2005 navíc učí meditaci všímavosti a vhledu a meditaci dobrotivosti na kurzech v České republice. Více na www.birminghambuddhistvihara.org


Ctihodný Dr. Nagasena

nagasena bhikkhu

Narodil se v roce 1970 v horské oblasti Chittagongu na bangladéžsko-barmské hranici. Mnichem v tradici theravády je od svých 11 let, vyšší svěcení přijal v roce 1990. Buddhovu nauku, jazyk Pálí a několik meditačních tradic studoval v Barmě, Thajsku a na Srí Lance, kde v roce 1998 získal magisterský titul z buddhistické filosofie. V roce 2011 dokončil doktorské studium na University of London.Od roku 1998 působí v Birmingham Buddhist Vihara, www.birminghambuddhistvihara.org jako učitel meditace a Buddhova učení na různých středních a vysokých školách. Jeho přístup k výuce je jednoduchý, logický a analytický s důrazem na chápání témat zdravým rozumem.Na birminghamské škole LCET, www.lotuseducation.net se věnuje environmentálním aspektům zvládání chtivosti a žádostivosti a jeho vlivu na udržitelné nakládání se zdroji. Intenzivně publikuje a prezentuje na různých mezinárodních konferencích, hovoří několika jazyky.

Díky jeho přátelství s komunitou našeho spolku navštěvuje ČR, přednáší a účastní se jako učitel meditačních kurzů meditace dobrotivosti Mettá.

Ing. Marta Frýba

Marta Fryba

Ing. Marta Frýba (1972) je od roku 1990 profesně zaměřena na Informační technologie a Personální management; v tomto oboru pracovala na VŠE Praha a v IBM ČR. Výuku Dhammy v tradici Áyukusala provádí od roku 1996. V letech 2002 až 2006 prošla mnišským tréninkem na Srí Lance, kde v roce 2004 získala nejvyšší ordinaci jako Bhikkhuní Vajirá. V letech 2006 až 2007 žila v tibetském klášteře Rabten Choeling u Ženevského jezera. Nyní vede buddhistické centrum Áyuráma v Kreuzlingenu u Bodamského jezera, provádí tam meditační podpůrné skupiny a delší kurzy meditace a zvládání života dle Dhammy. V České republice vyučuje víkendové semináře Život Áyusamana a Meditační zvládání náročných záležitostí, dále též dlouhodobé kurzy Dibba-Vihára a Satipatthána-Vipassaná. Působí také jako překladatelka z jazyka Páli. Některé její texty jsou dostupné na: http://www.volny.cz/ayya/vajira_text.htm.


PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Roman Hytych

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (1975) v letech 2002 – 2004 absolvoval mnišský trénink na Srí Lance a v Barmě. Pracuje jako psycholog a psychoterapeut, působí jako odborný asistent na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 vyučuje Dhammu jak na krátkodobých kurzech, tak i na dlouhodobých zásedech meditace všímavosti a vhledu (satipatthána-vipassaná) a meditace klidu (dibba-vihára). Žije v Brně. web: http//www.psycholog-hytych.cz
Knihy a články:
Vztah slovo–skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace, číslo 2, 2003.
Změna estetického prožívání při praxi meditace klidu. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, UK 2007.
Smrt a nesmrtelnost. Triton, Praha, 2008. e-shop
Hledání opravdové důvěry
, E-psychologie, 2009.


Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

travnicek dmrm

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. (1976) Vystudoval religionistiku a filozofii na Masarykově univerzitě Brno. V letech 2002 – 2004 žil jako buddhistický mnich Bhikkhu Atarikusala na Srí Lance a v Barmě. Víc jak deset let se věnuje výuce meditace. Je vedoucím učitelem kurzu Dibba-Vihára, který se zaměřuje na tradiční techniky meditace klidu (samathā) – kasiny barev a elementů. Na čtrnáctidenních kurzech učí meditaci všímavosti a vhledu (satipatthāna-vipassanā). Žije v Brně.
Leopold Procházka: první český buddhista, Masarykova Univerzita, Brno 2002.
Angažovaní buddhističtí mniši na Srí Lance - od Nibbány k politice. Studia Orientalia Slovaca, Bratislava 2006.
Tělo jako nástroj emancipace v Buddhově nauce. In: Náboženství a tělo. Brno 2006.
Změna estetického prožívání při praxi meditace klidu. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Praha, UK 2007. Současný stav mnišské sanghy na Srí Lance a její vliv na etablování buddhistického mnišství v Evropě. Masarykova univerzita Brno 2010, dizertační práce.