Dhammáráma: domov Buddhova učení

Buddhistický klášter a meditační centrum

Občanské sdružení Dhammáráma sdružuje stoupence Buddhova učení (známého jako buddhismus) v jeho původní podobě, kteří chtějí vybudovat v České republice buddhistický klášter a meditační centrum ÁYUKUSALA DHAMMÁRÁMA VIHÁRA. Toto místo bude sloužit jako útočiště pro mnichy, mnišky a laické meditující, kteří chtějí kultivovat svou mysl dle Buddhovy metody, Dhamma, která vede ke šťastnému zvládání života.

Áyukusala k dobrému zvládání života

Občanské sdružení Dhammáráma staví na tradici dovedného zvládání života, Áyukusala, jak ji u nás od počátku devadesátých let svým laickým i mnišským žákům zprostředkuje Dr. Mirko Frýba, nyní buddhistický mnich, ctihodný Áyu Kusalananda.

Kde bydlí Buddhovo učení

Jméno Dhammáráma v jazyce Páli znamená doslova domov, „bydliště Dhammy“ nebo „základna Buddhova učení“. Tímto použitím Páli termínu Dhamma je poukázáno na skutečnost, že náš klášter patří k původní nejstarší škole buddhismu, jež je známa jako „Theraváda“.

Meditační skupiny pod jednou střechou

V občanském sdružení Dhammáráma jsou zastoupeny meditační skupiny z celé České republiky (Bodhi Brno,  Bodhi Svitavy, Bodhi Třinec, Bodhi Ústí nad Labem), které se věnují vlastní praxi Buddhova učení, jakož i podpoře Buddhova učení jako metody pro zvyšování kvality života v České republice.

Cílem sdružení Dhammáráma je:

  • Vybudovat buddhistický klášter v České republice a vytvořit společenství buddhistických mnichů (bhikkhu sangha) a mnišek (bhikkhuní sangha). Toto společenství bude trvale působit ve střední Evropě a podílet se takto na zvyšování etické a spirituální úrovně společnosti.
  • V rámci kláštera vytvořit meditační centrum jakožto základnu pro výuku a praxi Buddhova učení dovedného zvládání života. Pro členy sdružení a další zájemce z řad široké veřejnosti jsou pořádány přednášky, workshopy, víkendové a dlouhodobé meditační kurzy.
  • Podporovat a koordinovat svépomocné meditační skupiny v různých lokalitách České republiky.
  • Vést informační a vzdělávací centrum pro buddhistickou i nebuddhistickou veřejnost.
  • Nabídnout chráněné prostředí pro osoby řešící osobní problémy a krize pod profesionálním vedením psychoterapeutů
  • Umožnit holistický přístup k péči o zdraví buddhistickým léčebným systémem Áyurveda