Co je Dibba-Vihára?

K pobytu na nebesích (v páli dibba-vihára) přirovnával Buddha stavy mysli, kterých lze dosáhnout různými technikami meditace klidu (samathá). Ty při pokročilé praxi vedou až k nejvyšším stupňům pohroužení. Proto nese název Dibba-Vihára také netradiční desetidenní kurz meditace klidu.

V čem spočívá ojedinělost kurzu?
Ze čtyřiceti meditačních předmětů popsaných Buddhou si účastníci kurzu plnohodnotně vyzkoušejí práci se čtrnácti meditačními předměty. Většinu z nich přitom mohou naplno využít jen mniši žijící v odloučení. Jde například o kasiny barev a elementů. Jejich ochutnávka pod vedením zkušených učitelů je unikátní i ve světovém měřítku.

Co je kasina?
Kasina je meditační přípravek kulatého tvaru, který slouží k vytvoření meditativní představy (nimitta). Může to být barva nebo jeden ze čtyř elementů (země, vzduch, oheň, voda). Elementy (mahá-bhúta) chápe Buddhovo učení jako základní prvky Vesmíru – tak, jak ho můžeme přímo prožít. Vytvořená představa se pak stává vlastním meditačním předmětem.

A přínos kurzu?
Vzhledem k jedinečnosti každého meditujícího nelze přínosy kurzu zobecnit. Co je však společné všem technikám meditace klidu, je posílení všímavosti, soustředění a dalších řídících schopností mysli a při pokroku v praxi také dočasné vyčištění mysli od jejích nečistot (chtivosti, nenávisti a zaslepenosti). Účastníci minulých kurzů pak popsali i další specifické zážitky a získané dovednosti: u některých se zintenzivnilo smyslové vnímání (svět „oživl“), jiní se setkali s parapsychologickými jevy, někdo se naučil vstupovat do džhány...
Především je ale kurz dobrou přípravou pro ty, kteří se chystají na intenzivní kurz meditace všímavosti a vhledu, která vede k nejvyššímu cíli Buddhova učení – Nibbáně.

Pro koho je kurz vhodný?
Pro kohokoliv, kdo absolvoval alespoň jeden víkendový meditační kurz nebo kdo svoji účast prodiskutoval s učitelem Dhammy.