Mahāmangala–Suttaŋ Rozprava o velkých požehnáních

Z kanonického textu přeložila do češtiny Ayya Áyukusala Vajira,
vassa 2005, Áyukusala Assama, Hokandara, Sri Lanka

Evaŋ me sutaŋ– ekaŋ samayaŋ bhagavā sāvatthiyaŋ viharati jetavane

Tak jsem slyšel. Při jedné příležitosti pobýval Vznešený v Sávatthí v Anáthapindikově

anāthapindikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā

klášteře Džetavana. Tam tehdy, když noc byla pokročilá, jisté božstvo překrásné barvy

abhikkantavannā kevalakappaŋ jetavanaŋ obhāsetvā yena bhagavā

osvětlujíc celý [klášter] Džetavana, přistoupilo tam, kde Vznešený byl.

tenupasankami; upasankamitvā bhagavantaŋ abhivādetvā ekamantaŋ atthāsi.

Když [božstvo] přistoupilo ke Vznešenému a pozdravilo jej, postavilo se stranou.

Ekamantaŋ thitā kho sā devatā bhagavantaŋ gāthāya ajjhabhāsi–

Když se stranou postavilo, promluvilo božstvo ke Vznešenému ve verších:

1. “Bahū devā manussā ca, mangalāni acintayuŋ;
ākankhamānā sotthānaŋ, brūhi mangalamuttamaŋ”.

Mnoho bohů a lidí přemýšlelo o požehnáních
toužíc po štěstí. Řekni [Vznešený], co je požehnáním nejvyšším!

2. “Asevanā ca bālānaŋ, panditānañca sevanā;
pūjā ca pūjaneyyānaŋ ‚, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Nebýt spojen s hlupákem, s moudrým ve spojení být,
a úcta k úctyhodným – to [je] požehnáním nejvyšším.

3. “Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā;
attasammāpanidhi ca, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Žít ve vhodné oblasti a v minulosti udělané zásluhy,
a pravě se usměrnit – to [je] požehnáním nejvyšším.

4. “Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito;
subhāsitā ca yā vācā, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Pronikavé vědění a [umět] řemeslo, dobře trénovaná kázeň,
a slova, která jsou dobře řečena – to [je] požehnáním nejvyšším.

5. “Mātāpitu upatthānaŋ, puttadārassa sangaho;
anākulā ca kammantā, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Postarat se o matku a otce, starat se o děti a ženu
bez zmatku a bez nesnází vykonaná práce – to [je] požehnáním nejvyšším.

6. “Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca sangaho;
anavajjāni kammāni, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Dobročinnost a poctivost, a starost o příbuzné,
bezchybná práce – to [je] požehnáním nejvyšším.

7. “Ārati virati pāpā, majjapānā ca saŋyamo;
appamādo ca dhammesu, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Zanechání a zdržování se zla, a zdržování se [požívání] opojných nápojů
a opravdovost v konání dobra – to [je] požehnáním nejvyšším.

8. “Gāravo ca nivāto ca, santutthi ca kataññutā;
kālena dhammassavanaŋ ‚, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Úcta k úctyhodným a skromnost, spokojenost a vděčnost,
slyšet Dhammu ve správný čas – to [je] požehnáním nejvyšším.

9. “Khantī ca sovacassatā, samanānañca dassanaŋ;
kālena dhammasākacchā, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Trpělivost a zdvořilost, a pohled na ty, kteří jsou v odloučení,
rozhovor o Dhammě ve správný čas – to [je] požehnáním nejvyšším.

10. “Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaŋ;
nibbānasacchikiriyā ca, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Střízlivost a dobrý život [žít], uzřít [čtyři] vznešené pravdy,
a uskutečnit Nibbánu – to [je] požehnáním nejvyšším.

11. “Phutthassa lokadhammehi, cittaŋ yassa na kampati;
asokaŋ virajaŋ khemaŋ, etaŋ mangalamuttamaŋ.

Když dotčena světskými záležitostmi jenž [ta] mysl se netřese,
[mysl] prostá zármutku, prostá nečistot a plná míru – to [je] požehnáním nejvyšším.

12. “Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā;
sabbattha sotthiŋ gacchanti, taŋ tesaŋ mangalamuttaman” ti.

Když [bohové a lidé] udělali to, co bylo před tím řečeno,
všude ke štěstí směřují – to [je] pro ně požehnání nejvyšší.

 

MP3 nahrávka  stáhnout