Jak žije Samaní Tissá v Evropě?

(rozhovor Evy Mezuliánkové a Libuše Peticové, bývalé ctihodné Tissy, 17. 7. 2007 na Doubravce)
(..) Eva:   Mám takový postřeh, takový pocit, že ty jsi šla za mnišku už jako zralá osoba, nešla jsi tam za nějakým dobrodružstvím, nebo, což je dnes módní, dát se ordinovat za mnišku, aby to ostatní obdivovali. Ale tys tam šla s plným vědomím. Věděla jsi, do čeho jdeš? Splnilo ti to tvé očekávání?
Libuše:    Trvalo mi tak půl roku, než jsem k tomu dozrála, že to tedy udělám, že půjdu za mnišku.

(fotografie z přednášky v Bodhi Brno - došlo i na ukázku, jak se obléct do mnišské róby – čívary :)

stáhnout