Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka: První český buddhista

Mezi různými tradicemi a školami Buddhova učení, které po roce 1989 získaly v České republice své p říznivce, patří i jeho nejstarší podoba, theraváda. Není to však poprvé, kdy se objevují snahy ukot vit Buddhovo učení v naší zemi. Jedním z prvních, kteří se o to pokusili již v první polovině minul ého století, byl dr. ing. Leopold Procházka, český buddhista, velkopodnikatel, vynálezce a autor ně kolika knih o buddhismu. Tato publikace přibližuje jeho život a dílo, stejně jako širší kontext šíř ení buddhismu na Západě, v němž se Procházkovo myšlení rozvíjelo. Střízlivé uchopení a osobní praxe Buddhova učení, které Procházka vyjádřil ve svých knihách Buddha a jeho učení (1926), Buddhismus s větovým názorem, morálkou a náboženstvím (1928), O buddhistické meditaci (1930), Buddha a Kristus ( 1933), Besedování s bohem (1934), Kniha o skutečnosti podle Buddhova probuzenského učení (1939) zanechalo působivý odkaz i pro současného čtenáře.

eshop