Umění žít šťastně, Mirko Frýba

Kniha předkládá čtenáři řadu strategií a svépomocných metod, jejichž cílem je umění zvládat život. Šťastný život není ani tak záležitostí „vlastnictví štěstí“ jako spíše schopností žít šťastně. Štěstí znamená dovednost, které se můžeme naučit. Tato kniha těmto dovednostem všímavého, šťastného a moudrého života učí, je praktickým návodem pro čtenáře, který si může sám na sobě tyto postupy vlastní zkušeností ověřit a přesvědčit se o smysluplnosti a praktické využitelnosti této metody. Toto „umění žít šťastně“ využívá starodávného psychologického vědění Abhidhammy (abhi – vysoké, dhamma – učení), která je základem Buddhovy metody tréninku mysli a léčení a která je nyní opět objevována moderní psychologií, resp. psychoterapií.Vědecký rámec této knihy je slučitelný s přístupy a teoriemi psychologů a psychoterapeutů, jako jsou C. R. Rogers, G. Bateson, E. Fromm, E. Gendlin, J. L. Moreno či C. Naranjo.

Název knihy: Umění žít šťastně
Autor: Mirko Frýba
ISBN: 978-807326-219-8
Počet stran: 278
Druh vazby: brožovaná
Rok vydání: 2013

Objednat můžete za 298 Kč (+ poštovné 79,- Kč) na adrese knihy@dhammarama.eu. K osobnímu vyzvednutí na meditačním setkání Bodhi Brno (www.bodhibrno.cz).

 

eshop

ukázka