DIBBA-VIHÁRA 2023 - kurz meditace klidu

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Samana Atari

  Integrační centrum Mosty v Lukách

  30. 6. 2023   9. 7. 2023

DIBBA-VIHÁRA - kurz meditace klidu

učitel: Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Samana Atari

termín: 30.6. - 9.7.2023

místo: Integrační centrum Mosty v Lukách, Loučka u Litovle

 

Náplň kurzu

 

Nebeské dlení (v jazyce páli Dibba-Vihára) - tak označil Buddha stavy mysli, které jsou dosahovány pokročilou praxí meditace klidu (samathá).

Kultivace samathá je hlavním nástrojem pro intenzivní trénink mysli. Tento kurz je v celosvětovém měřítku unikátní. Velmi si vážíme toho, že můžeme pravidelně takový kurz zájemcům o kultivaci klidu nabídnout.

Zkušený učitel a bývalý mnich tradice Áyukusala, Samana Atari, nabídne účastníkům kromě proškolení v základních meditačních technikách (meditace všímání nádechu a výdechu - ánápána-sati, meditace chůze - čankamana a meditace dobrotivosti - mettá-bhávaná) zejména práci s kasinami, tj.meditačními přípravky kruhového tvaru, jejichž cílem je vytvoření meditativní představy (nimitta) jako nosiče pro rozvíjení intenzivního soustředění.

Účastník získá cennou zkušenost meditačního prožitku základních barev a čtyř elementů (voda, země, oheň, vítr) a prožitku světů, které tyto prvky otvírají.

 

Meditace klidu čistí mysl a rozvíjí její schopnosti, jako jsou zejména všímavost a schopnost soustředění a úsilí. Účastník kurzu se tak připravuje pro zásadní část tréninku mysli - meditaci všímavosti a vhledu (satipatthána-vipassaná), která vede ke svobodě od utrpení.

 

Předpoklady účasti

 

Pro schopnost plnění tréninkového plánu je důležitá základní znalost jeho rámce, podmínkou je proto předchozí účast na alespoň jednom víkendovém meditačního kurzu tradice Áyukusala. Případně je účast možná i po konzultaci s učitelem.

Pro zachování potřebné atmosféry soustředění a klidu si pořadatel rovněž dovoluje vyžadovat od účastníků přijetí programu a organizačních pokynů (podrobné informace obdržíte před začátkem kurzu).

 

Místo konání

 

Integrační centrum Mosty v Lukách, Loučka u Litovle je již tradičně místem konání meditačních kurzů pořádaných spolkem Dhammarama.

Budova bývalé školy s vlastním uzavřeným dvorem, ležící na okraji obce nabízí výborné podmínky pro vytvoření meditačního ústraní včetně jednoduchého avšak komfortního ubytování po jednom až třech účastnících na pokoji (dle počtu meditujících) se společným sociálním zařízením.

 

Strava

 

Jako každý rok, po celou dobu kurzu zajistí všem účastníkům přítomný kuchař vegetariánskou stravu v dostatečném množství, vynikající kvalitě a chuti a s možností vyjít vstříc případným dietám (např. BZLP strava).

 

Přihláška

 

Přihlásit se můžete do 31.5. 2023 pomocí elektronické přihlášky na stránkách www.dhammarama.eu.

Organizátor kurzu: Ing. Pavel Dymáček, kurzy@dhammarama.eu, 721 349 486.

Kapacita kurzu je limitována počtem 25 účastníků kurzu.

 

 

Účastnický poplatek

Výši účastnického poplatku Vám nabízíme ve 4 variantách.

Výběr je zcela na Vás, např. dle Vaší aktuální finanční situace.

 

A) Základní účastnický poplatek: 9.700,- Kč

Nákladová varianta, která pokryje Vaše ubytování, stravu i adekvátní část

organizačních nákladů a výloh na pobyt učitele a manažera kurzu.

B) Doporučený účastnický poplatek: 11.800,- Kč

Tento účastnický poplatek si Vám dovolujeme doporučit, pokud je to pro Vás aktuálně možné. Podpoříte udržitelnost tradice pořádání těchto meditačních kurzů.

C) Dárcovský účastnický poplatek: 13.200,- Kč

Vaše dárcovské poplatky pomáhají našemu spolku Dhammáráma již výrazně. V naši misi udržování kontinuity předávání Buddhova učení v tradici Ayukusala, ale například i v podpoře meditujícím, kteří se aktuálně nacházejí ve finančně nepříznivé situaci. Díky i za ně.

D) Individuální účastnický poplatek

Jedním z cílů spolku Dhammaráma je zpřístupnění Buddhova učení všem, kteří o něj projeví zájem.

Pokud nemáte stálý příjem nebo se aktuálně nacházíte v obtížné finanční situaci, neváhejte nás prostřednictvím organizátora kurzu požádat o individuální nastavení výše Vašeho poplatku Aktivně a zcela diskrétně Vaši žádost vyřídíme.

 

Účastnický poplatek uhraďte prosím ve prospěch účtu Dhammáráma, z.s. do 31.5. 2023. Číslo účtu: 2401518811/2010

Variabilní symbol – 6 čísel data Vašeho narození (dle přihlášky).

 

Stornopoplatky:

V případě zrušení Vaší účasti Vám bude účtován tento stornovací poplatek:

  • do 21 dnů před začátkem kurzu 50 % základního účastnického poplatku (viz bod A) výše), Rozdíl mezi Vámi zaplacenou částkou a stornovacím poplatkem Vám bude vrácen do 30 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaše oznámení.
  • po tomto termínu 100% tohoto poplatku.

Spolek Dhammaráma si vyhrazuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit, např. v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě Vám bude Vámi uhrazený účastnický poplatek v plné výši vrácen do 30 dnů od výše uvedeného začátku kurzu.

 

Obdarování učitele a manažera kurzu (dána)

Dle tradice je předávání Buddhova učení učitelův dar účastníkům kurzu. I manažer kurzu bude pracovat bezplatně. Spolek Dhammáráma ani jiný subjekt jim žádnou odměnu za jejich práci nevyplácí a patří jim náš velký dík.

Dovolujeme si Vám proto navrhnout, abyste na konci kurzu v rámci svých možností učitele i manažera obdarovali. Tento akt obdarování (dána) vede k posílení spirutuálního rozměru Vaší účasti na kurzu.

 

Přihláška na kurz Dibba-Vihára

Předchozí zkušenost
Osobní údaje
Kontaktní údaje
zavřít