SATIPATTHÁNA – VIPASSANÁ 1 – kurz meditace všímavosti a vhledu

PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Samana Hita

  Integrační centrum Mosty v Lukách

  11. 7. 2021   24. 7. 2021

SATIPATTHÁNA – VIPASSANÁ 1 – kurz meditace všímavosti a vhledu

učitel: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Samana Hita

termín: 11.7. – 24.7. 2021

místo: Integrační centrum Mosty v Lukách, Loučka u Litovle

 

Náplň kurzu

Tento tradiční kurz se zaměřuje na intenzivní praxi zásadního pilíře Dhammy,

meditace všímavosti a vhledu.

Kurz povede velmi zkušený učitel, psycholog a psychoterapeut Roman Hytych, Samana Hita, dříve mnich na Srí Lance a v Barmě.

Jako součást Buddhovy ušlechtilé osmidílné stezky meditace Satipatthána-Vipassaná rozvíjí meditační vhled do tří charakteristik skutečnosti – pomíjivosti (aničča), útrpnosti (dukkha) a ne-já (anattá).

Systematický postup rozvíjení vhledu vede k úplné svobodě od utrpení.

Na kurzu budete mít příležitost věnovat se plně meditaci po většinu dne (meditace v sedě, meditace v chůzi a meditativní pojímání každodenních aktivit). Nerušená intenzivní praxe umožňuje postupné odhalování fungování naší mysli a nahlédnutí mnohých vzorců, které nás v běžném životě vedou k utrpení. Kurz meditace všímavosti a vhledu tak může vést k přetrvávajícím změnám prožívání a svobodnějšímu jednání v našem běžném životě.

Předpoklady účasti

Pro schopnost plnění tréninkového plánu je důležitá základní znalost jeho rámce, podmínkou je proto předchozí účast na alespoň jednom víkendovém meditačního kurzu. Případně je účast možná i po konzultaci s učitelem.

Pro zachování potřebné atmosféry soustředění a klidu si pořadatel rovněž dovoluje vyžadovat od účastníků akceptaci programu a organizačních pokynů (např.: dodržování ušlechtilého mlčení – podrobně na vyžádání u organizátora kurzu).

Místo konání

 

Integrační centrum Mosty v Lukách, Loučka u Litovle je již tradičně místem konání meditačních kurzů, pořádaných spolkem Dhammarama.

Budova bývalé školy s vlastním uzavřeným dvorem, ležící na okraji obce nabízí po rekonstrukci podmínky pro vytvoření ideálního meditačního ústraní vč. komfortního

ubytování po jednom až třech účastnících na pokoji (dle počtu meditujících) se společným sociálním zařízením.

Strava

Jako každý rok, po celou dobu kurzu zajistí všem účastníkům přítomný kuchař vegetariánskou stravu v dostatečném množství, vynikající kvalitě a chuti a s možností vyjít vstříc případným dietám (např. BZLP strava).

Přihláška

Přihlásit se můžete do 15.6. 2021 pomocí elektronické přihlášky na stránkách www.dhammarama.eu.

Organizátor kurzu: Ing. Pavel Dymáček, kurzy@dhammarama.eu, 721 349 486.

Kapacita kurzu je limitována počtem 25 účastníků kurzu.

Účastnický poplatek

Výši účastnického poplatku Vám nabízíme ve 4 variantách.

Výběr je zcela na Vás, např. dle Vaší aktuální finanční situace.

A) Základní účastnický poplatek: 11.950,- Kč

Nákladová varianta, která pokryje Vaše ubytování, stravu i adekvátní část

organizačních nákladů a výloh na pobyt učitele a manažera kurzu.

B) Doporučený účastnický poplatek: 14.000,- Kč

Tento účastnický poplatek si Vám dovolujeme doporučit, pokud se aktuálně

nacházíte v běžné příjmové situaci. Umožňuje nám pořádání meditačních kurzů s malou pojistnou rezervou.

C) Dárcovský účastnický poplatek: 15.500,- Kč

Váš poplatek v této výši nám umožní nabídnout podporu těm meditujícím, kteří se aktuálně nacházejí ve finančně nepříznivé situaci a rovněž přímo podpoříte i nás,

zapsaný spolek Dhammáráma v naší misi udržování kontinuity nepřerušené

tradice Theravády.

D) Individuální účastnický poplatek

Jedním z cílů spolku Dhammaráma je zpřístupnění Buddhova učení všem, kteří o něj projeví zájem.

Pokud nemáte stálý příjem nebo se aktuálně nacházíte v obtížné finanční situaci, neváhejte nás prostřednictvím organizátora kurzu požádat o individuální nastavení výše Vašeho poplatku.

Aktivně a zcela diskrétně Vaši žádost vyřídíme.

 

Účastnický poplatek uhraďte prosím ve prospěch účtu Dhammáráma, z.s. do 15.6. 2021.

Číslo účtu: 2401518811/2010

Variabilní symbol – 6 čísel data Vašeho narození (dle přihlášky).

 

Stornopoplatky:

V případě zrušení Vaší účasti Vám bude účtován tento stornovací poplatek:

  • do 21 dnů před začátkem kurzu 50 % základního účastnického poplatku (viz bod A) výše), Rozdíl mezi Vámi zaplacenou částkou a stornovacím poplatkem Vám bude vrácen do 30 dnů ode dne, kdy obdržíme Vaše oznámení.
  • po tomto termínu 100% tohoto poplatku.

Spolek Dhammaráma si vyhrazuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit, např. v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě Vám bude Vámi uhrazený účastnický poplatek v plné výši vrácen do 30 dnů od výše uvedeného začátku kurzu.

Obdarování učitele a manažera kurzu (dána)

Dle tradice je předávání Buddhova učení učitelův dar účastníkům kurzu. I manažer kurzu bude pracovat bezplatně. Spolek Dhammáráma ani jiný subjekt jim žádnou odměnu za jejich práci nevyplácí a patří jim náš velký dík.

Dovolujeme si Vám proto navrhnout, abyste na konci kurzu v rámci svých možností učitele i manažera obdarovali. Věříme, že tento akt (dána) posílí spirituální rozměr Vaší účasti na kurzu.

Děkujeme.

 

Přihláška na kurz Satipatthána-Vipassaná 1

Předchozí zkušenost
Osobní údaje
Kontaktní údaje
zavřít