Vesakha 2020

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. – Samana Hita, Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – Samana Atari, Ing. Lukáš Mez

  Centrum všímavosti, Kopečná 19, Brno v blízkosti zastávky MHD Nové Sady

  13. 6. 2020   13. 6. 2020

Program setkání

Setkání bude zahájeno v 9:00 hod společným tradičním rituálem - poklonou Buddhovi, přijetím Trojího útočiště a zpřítomněním pěti etických rozhodnutí. Do centra je proto dobré přijít již v 8:45 hod. Po úvodním rituálu bude předána meditační instrukce, následovaná meditací všímání nádechu a výdechu (ánápánasati). V 10:30 hodin bude mít učitel Dhammy přednášku s tématem Vesákha. Od 11:30 hodin proběhne ochranný rituál (paritta) s vázáním ochranných šňůrek (pirit null). Po dobu setkání bude zajištěno občerstvení. Odpoledne bude pěší výlet do lesů v okolí Brna.

Pokud se nebudete moci naší oslavy zúčastnit, můžete se k nám připojit on-line přes prolink  https://meet.google.com/nav-vbdg-gaj

Bližší informace u organizátora akce: Ing. Pavel Dymáček, e-mail: pavel.dymacek@seznam.cz, telefon: +420 721 349 486