Texty

Áyukusala Thera: Trojí cíle pokročilé meditace

(...)Jedná se tedy o pokročilou meditaci, jejíž nácvik má jako cíl požívat tři druhy odměňujících výsledků, Buddhovými slovy řečeno: tří typů luxusně pohodového pobývání (tíni–uččásayanamahásayanáni). (...) Zde jsou uvedeny jenom výňatky...

stáhnout  

Co je a co není buddhismus

Buddhismus je:

  • obecné označení vytvořené Evropany zahrnující všechny světonázorové systémy, které vycházejí z učení historického Buddhy Gotamy. Princ Gotama byl členem rodiny Sakya vládnoucí v 6. století před naším letopočtem v severní...
  • ...
více  

Co je Dibba-Vihára?

K pobytu na nebesích (v páli dibba-vihára) přirovnával Buddha stavy mysli, kterých lze dosáhnout různými technikami meditace klidu (samathá). Ty při pokročilé praxi vedou až k nejvyšším stupňům pohroužení. Proto nese název Dibba-Vihára také netradiční...

více  

Co je meditace?

Meditace, v jazyce páli bhávaná, je metoda kultivace mysli. Není však meditace jako meditace. Páli kánon zmiňuje více meditačních technik, které podle jejich cílů rozlišuje na dva typy:

Rozvoj soustředění (samádhi, samatha)

Soustředění neboli samatha je sjednocením a...

více